Keyboard ni Rolando A. Bernales

Wag mong
i-backspace
ang mga nakaraang
idenelete ko na sa buhay ko
pagkatapos mong
i-caps-lock
paniwalain
tapos nag-shift ka
nag-alternate sa iba
kaya di ko na-control
nag-escape ako
ginamitan mo ako ng tab
para makapasok kang muli
sa home na puso
may uminsert na iba
umenter
nagpage down ka
nagpage up ako
dahil end na
ayoko na
di ko na ipi-print
pause muna ako
nag-isip, ise-save kang muli
you gave me space
pero ayaw na talaga
ng CPU ng utak ko
io-off ko na ang computer.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s